Welkom

Actueel

2 prijswinnaars Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur

Poppodium en ROC de Neushoorn en de woning bij de camping en jachthaven It...

Lees verder

Tijd voor talent - Tiid foar talint

Kunst en Cultuur voor u - Keunst en Kultuer foar jo

Lees verder

Oploop VO 2018: Onderwijs en Culturele Hoofdstad

Snuffelmarkt met CH2018-projecten voor onderwijs in Gorredijk

Lees verder

Regioconferenties KEK! 2017-2020 voor PO

Kansen en dromen: 4 regioconferenties voor primair onderwijs over KEK! 2017-2020

Lees verder

Stipe.frl: een steun in de rug voor alle plannenmakers!

In het nieuws: Stipe.frl in het Friesch Dagblad

Lees verder

Kulturele Haadstêd

Over Keunstwurk

Keunstwurk is de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Door te adviseren, ondersteunen en verbinden zorgt Keunstwurk ervoor dat kunst en cultuur in Fryslân vooruit komt en aan kracht wint. 

Keunstwurk is er voor alle Friezen die zich met kunst bezig houden, of dat nu beroepsmatig is of in de vrije tijd. Daarnaast is Keunstwurk actief in het onderwijs. Ook gemeenten, maatschappelijke instellingen en culturele organisaties kunnen een beroep op Keunstwurk doen.

Databank

Keunstwurk biedt een databank aan met een overzicht van in Friesland actief zijnde vormgevers, kunstenaars, regisseurs, dansers/choreografen en dirigenten.