Laughing in the face of fear

Ontregelen van polarisatie

Borderline Offensive is een artistiek programma van 12 culturele organisaties in verschillende steden in Europa en het Midden-Oosten, die zich teweer willen stellen tegen de actuele polarisatie in Europa. De directe aanleiding zijn de uiteenlopende reacties op de vluchtelingencrisis, maar in essentie gaat het om een diepere laag van onbegrip, angst en woede tussen mensen die globalisatie als een kans zien of als een bedreiging.

In het voorjaar van 2018 gaan de 12 organisaties met 20 kunstenaars in 5 lokale contexten humoristische interventies ontwikkelen die deze polarisatie ontregelen. De meest veelbelovende interventies worden in het najaar van 2018 doorontwikkeld zodat ze herhaalbaar en schaalbaar zijn in verschillende contexten. De interventies hebben hun première in de laatste week van het Leeuwarden-Fryslân 2018-programma (Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018). Er wordt dan ook een online platform gepresenteerd waarop de interventies zichtbaar zijn en waarop ‘derden’ worden uitgenodigd om ze over te nemen en/of zelf vergelijkbare interventies te ontwikkelen en op het platform te ‘posten’.

In 2019 worden de interventies ook uitgevoerd in de andere elf deelnemende steden en tijdens een aantal humorfestivals in Europa. Als het succesvol is, worden ze ook overgenomen in een groeiend aantal andere steden en dorpen, door organisaties die zich bij het platform aansluiten. De veranderstrategie, de impact van de verschillende interventies en het platform wordt gevolgd en onderzocht door een internationaal team van wetenschappers. In 2020 wordt deze eerste fase van het programma afgerond met een aantal workshops en een internationale conferentie in Zweden over de resultaten.

Concrete acties in Friesland

  • In november 2017 komt er een open call voor kunstenaars die geïnteresseerd zijn in deelname aan een lab op één van de andere Europese locaties om samen met andere kunstenaars prototypes te ontwikkelen van ontregelende interventies;
  • Tweede helft februari 2018 is de stuurgroep met alle 12 partners voor twee dagen in Leeuwarden om de 20 kunstenaars te selecteren. We combineren dat met een editie van Dwarskijkers over Kunst, Polarisatie en Integratie i.s.m. onze internationale en lokale partners;
  • Voor de zomer van 2018 zal het Lab plaatsvinden met één kunstenaar uit Friesland, twee Europese en één uit het Midden-Oosten. Eind 2017 beslissen we in welke context dat plaats gaat vinden. We hebben al een paar opties. Projecten en locaties kunnen zich nu nog kandidaat stellen als ontvangende partij;
  • Eind november worden een aantal ontregelende interventies geprogrammeerd, waarschijnlijk als onderdeel van een groter geheel zoals het FRESHLAND festival dat nu in voorbereiding is;
  • In 2018 werken we intensief samen met een aantal andere Friese programma’s en projecten die met dezelfde thematiek bezig zijn. Iepen Up wordt daarvoor naar verwachting een belangrijk platform (in 2018 iedere woensdagavond in De Neushoorn);
  • In 2019 gaan vervolgens alle interventies – waaronder die uit Friesland – ‘on tour’ door heel Europa en het Midden-Oosten.

Contact en coördinatie bij Keunstwurk
Coördinator: Sikko Cleveringa. Mail sikko@cal-xl.nl of bel 06-81592248.
Producent: Afke Brenninkmeijer. Mail afke.brenninkmeijer@keunstwurk.nl of bel 058-2343414. 

Weblinks

Projectwebsite

http://www.borderlineoffensive.eu

Partners Europa / Labs

www.tillt.se

www.czkd.org

www.keunstwurk.nl
en www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture
www.kair.sk
en www.cike.sk/en
www.humorhouse.bg

Partners Turkije en Midden-Oosten

www.anadolukultur.org/en
www.zoukak.org

www.ettijahat.org
www.tandemforculture.org/programmes
www.ramallah.ps

Partners Onderzoek

www.symbiosis.org.gr/en/
www.cms.hr/en