De Reis

Achtergrondinformatie over De Reis

In het voorjaar van 2015 is Keunstwurk gestart met de nieuwe editie van De Reis: het community art programma van de Kulturele Haadstêd met kunst als katalysator voor een ‘iepen mienskip’ en maatschappelijke ontwikkeling.

In 2011 startte Lwd2018 met het community art project De Reis, als een zoektocht door Fryslân om de culturele kracht van onze provincie zichtbaar te maken. Dit resulteerde in veertien projecten in dorpen en de stad Leeuwarden. De Reis stelt onderwerpen aan de orde die in de Friese samenleving spelen, nu en in de toekomst. Kunstenaar geven samen met de betrokken deelnemers een artistiek antwoord op een actuele maatschappelijke vraag. De werkwijze en ervaringen van de eerste editie van De Reis zijn vastgelegd in de publicatie “Kompas voor de Reis” (2014). 

Nu gaat De Reis verder. Tussen nu en 2018 geeft Keunstwurk vorm aan een tweede editie van De Reis. De komende jaren zullen er in dit kader een groot aantal sociaal artistieke projecten plaats gaan vinden. Dit keer niet alleen provinciaal, maar ook nationaal én internationaal. Naast de uitvoering van deze projecten zal De Reis dienen als laboratorium  waarin de werkwijze verder wordt uitgewerkt en de maatschappelijke impact wordt onderzocht.  Keunstwurk  wil garanderen dat er na 2018 voldoende expertise en draagvlak is voor community art projecten in Friesland. Hiervoor ontwikkelt Keunstwurk in samenwerking met CAL-XL een onderzoeksmethodiek en een kaderopleiding voor kunstenaars en makers.

Een van de voorbeeldprojecten van de eerste editie was het project in Haskerdijken waar BUOG samen met het dorp het Dodopaad aan heeft gelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=uyNGcKubcSk