Redactieraad

De Reis wordt de komende jaren vormgegeven en gedragen door een groeiende community van makers, actieve burgers, culturele en maatschappelijke partners.  Net als in de voorgaande editie wordt een belangrijke spil in het gezamenlijke avontuur de Redactieraad. Deze bestaat uit leden die afkomstig zijn uit het culturele, maatschappelijke en onderwijsveld. De redactieraad reflecteert over welke maatschappelijke thema’s belangrijk zijn in Friesland en adviseert over de koers en het programma van De Reis.

Wat doet de Redactieraad?
Keunstwurk onderzoekt samen met de Redactieraad op welke maatschappelijke thema’s en welke plekken culturele interventies echt het verschil maken, hoe je die impact optimaliseert en hoe deze praktijken duurzaam worden ingebed in het culturele en maatschappelijke beleid van overheden en organisaties. Dat onderzoeken we aan de hand van praktijk.

De Redactieraad heeft verschillende functies:

  • Adviseren:  welke maatschappelijke thema’s, welke artistieke antwoorden, welke samenwerkingsverbanden, welke onderzoeks- en trainingsmethodieken de aandacht verdienen in het kader van ‘De Reis’ en het thema ‘Iepen Mienskip’?
  • Reflecteren:  wat is de juiste veranderstrategie, wat zijn de opbrengsten, hoe kunnen we die optimaliseren, hoe kunnen we die zichtbaar maken, hoe kunnen we die duurzaam inbedden in scholing, onderzoek en beleid?
  • Inspireren: inzet van eigen expertise en netwerk om concrete praktijken op weg te helpen en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

In 2015 hebben we  drie gezamenlijke bijeenkomsten met daarnaast – afhankelijk van eigen interesse, expertise en netwerken – individuele betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van scholing, onderzoek, debatten en praktijken.

De redactieraad wordt op dit moment vertegenwoordigd door afgevaardigden van Doarpswurk, KNHM, Fries Sociaal Plan Bureau, Minerva Academie voor Popcultuur, NHL Docent Theater, Stenden Welzijn nieuwe stijl, Master Kunsteducatie Hanze Hogeschool, D-Drive, Kunstkade, Tresoar, LTO Noord, Europa Team 2018, Het Bolwerk, Mienskipcentrum Leppehiem en St. Toeristisch Netwerk de Friese Wouden.  

Bijeenkomst redactieraad kaderopleiding
Datum: 15 september 2016
Tijd: 15.00 -17.00 uur
Locatie: Keunstwurk 
Niet openbaar toegankelijk

Bijeenkomst redactieraad
Datum: 25 oktober 2016
Tijd: 15.00 -17.00 uur
Locatie: Keunstwurk
Niet openbaar toegankelijk

Mocht u belanstelling hebben om zitting te nemen in de Redactieraad of vragen hebben kunt u contact opnemen met de projectleider Rozemarijn Strubbe via Rozemarijn.Strubbe@keunstwurk.nl of tel. 058 -2343450