Tijd voor Talent | Tiid foar talint


Op woensdag 1 maart werden we gastvrij ontvangen in ‘de Schakel’ in Buitenpost. Een flinke groep 65-plussers had gehoor gegeven aan de oproep om met het Tijd voor Talent team in gesprek te gaan over Kunst en Cultuur in hun omgeving. Als eerste programmaonderdeel gaf Marlien Seinstra met haar ‘Mensen met Parkinson’ een danspresentatie. Na de eerste gespreksronde kon iedereen o.l.v. Marlien een (bewegings) dansje wagen, hier werd uitbundig gebruik van gemaakt.

Om voldoende en uitdagende kunst & cultuur aan te bieden onderzoeken we wat er leeft onder de doelgroep. In twee gespreksrondes kwamen realiteit en wensen van deelnemers naar voren.  Het was een boeiende, gezellige ochtend in Buitenpost, waar we vooreerst voldoende input hebben gekregen om mee verder te kunnen.

De bus reist de komende maanden verder door Achtkarspelen en Smallingerland; de eerstvolgende halte is in Drachten op 6 april 2017! Meer info volgt z.s.m.