Educatie

Het onderdeel Educatie van Keunstwurk adviseert, ondersteunt en onderneemt met als doel de cultuureducatie in Fryslân vooruit te helpen! We werken voor én samen met scholen, culturele organisaties en beleidsmakers van gemeenten en provincie.

Doe mee en toon je kunst!

Op 1 juni 2017 gaat de Iktoon-maand weer van start. De kunst van iedereen, op een landelijk podium

Lees verder

Subsidieregeling cultuureducatie vmbo 3 april open

Vanaf 3 april kunnen culturele instellingen weer een subsidieaanvraag indienen voor culturele projecten in...

Lees verder

Nieuwe regeling muziekonderwijs Pabo's

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelt een subsidieregeling voor pabo’s, zodat alle vestigingen in...

Lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief Kultuerfilter.