Muziekonderwijs

De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs is in oktober 2015 door het Fonds voor Cultuurparticipatie gepubliceerd. Vanaf deze datum kunnen schoolbesturen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het fonds.

filmpje

muzyk puls

Keunstwurk vindt het versterken van kennis en deskundigheid op het gebied van
muziekonderwijs belangrijk en wil de scholen ondersteunen bij het indienen van de
aanvraag bij het fonds en het vervolgtraject. Leerkrachten die voor de klas staan kunnen
via Keunstwurk het programma Muzyk Puls volgen: een driejarig traject op maat, waarbij
muziekonderwijs stapsgewijs geïntegreerd wordt als onderdeel in de school.

Doormiddel van samenwerking met regionale en lokale partijen wil Keunstwurk de
deskundigheid van leerkrachten versterken en binnenschoolse en buitenschoolse
voorzieningen verbinden. Zo betrekt Keunsturk bijvoorbeeld Lwd2018, Het Prins Claus
Conservatorium, Centra voor de Kunsten, gemeenten, provincie, muziekverenigingen
en Friesland Pop bij de regeling. Gezamenlijk willen we de regeling tot een succes maken!

Quick scan muziekonderwijs


Als school alvast beginnen met de eerste oriënterende stappen?
Scholen die belangstelling hebben om gebruik te maken van deze regeling kunnen met
Keunstwurk nu al de eerste oriënterende stap zetten:

Vraag de Quick Scan voor muziekonderwijs aan.
Door het invullen van ongeveer 20 vragen krijgt u zicht op uw huidige situatie van uw
muziekonderwijs. Aanvullend ontvangt u een gratis advies van Gerda Roorda (adviseur muziek) voor mogelijke ontwikkelpunten. Naar aanleiding van de Quick Scan en het advies kunt u besluiten of u mee gaat doen aan de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs.

Contact
Gerda Roorda: g.roorda@keunstwurk.nl 
Thijs Oud: t.oud@keunstwurk.nl