Nieuws

Doe mee en toon je kunst!

Op 1 juni 2017 gaat de Iktoon-maand weer van start. De kunst van iedereen, op een landelijk podium

Lees verder

Subsidieregeling cultuureducatie vmbo 3 april open

Vanaf 3 april kunnen culturele instellingen weer een subsidieaanvraag indienen voor culturele projecten in...

Lees verder

Nieuwe regeling muziekonderwijs Pabo's

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelt een subsidieregeling voor pabo’s, zodat alle vestigingen in...

Lees verder

Culturele inspiratie voor het voortgezet onderwijs

Noteer 11 mei 2017 alvast in je agenda! Scholen in VO kunnen tijdens deze middag de eerste stap zetten naar...

Lees verder

Intervisiebijeenkomst voor kunstdocenten

Een intervisieochtend in Leeuwarden voor kunstdocenten die kennis en ervaringen met elkaar delen en elkaar...

Lees verder

Subsidieregeling cultuureducatie VMBO

Dit jaar komen er weer nieuwe financiële middelen vrij voor cultuurprojecten in het VMBO.

Lees verder

KEK2 kan van start!

Alle Friese basisscholen kunnen de komende jaren profiteren van extra geld dat beschikbaar komt voor de...

Lees verder

Jeugdtheaterschool Noorderwind - ontdek wat theater voor jou kan betekenen

Bij jeugdtheaterschool Noorderwind maak je kennis met alle onderdelen van theater

Lees verder

Workshopmiddag 22 maart | Jonge kinderen spelen, groeien, leren

Workshop voor professionals in en buiten het basisonderwijs over jonge kinderen.

Lees verder

Basisscholen in Fryslân investeren in Muziekonderwijs

Veel aanvragen ingediend tijdens eerste en tweede aanvraagronde Impuls Muziekonderwijs

Lees verder