Nieuws

DE 2018 KARAVAAN | Ga mee op avontuur in tweeduizend-en-één-acht

De Culturele Hoofdstad is er voor jouw school in VO! Ga mee op avontuur met De 2018 Karavaan

Lees verder

Keunstwurk voert tweede onderzoek uit naar muziekeducatie in Fryslân

Keunstwurk probeert d.m.v. een vervolgonderzoek het aanbod in muziekeducatie in Fryslân in beeld te krijgen

Lees verder

Wedstrijd beste erfgoededucatieproject van Fryslân

Aanbieders en basisscholen kunnen gezamenlijk hun erfgoededucatieproject indienen

Lees verder

Uitnodiging inspiratie event op donderdag 11 mei voor VO

INSPIRATIE EVENT over culturele activiteiten en projecten rond LF2018 voor VO in schooljaar 2017-2018

Lees verder

Doe mee en toon je kunst!

Op 1 juni 2017 gaat de Iktoon-maand weer van start. De kunst van iedereen, op een landelijk podium

Lees verder

Subsidieregeling cultuureducatie vmbo 3 april open

Vanaf 3 april kunnen culturele instellingen weer een subsidieaanvraag indienen voor culturele projecten in...

Lees verder

Nieuwe regeling muziekonderwijs Pabo's

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelt een subsidieregeling voor pabo’s, zodat alle vestigingen in...

Lees verder

Culturele inspiratie voor het voortgezet onderwijs

Noteer 11 mei 2017 alvast in je agenda! Scholen in VO kunnen tijdens deze middag de eerste stap zetten naar...

Lees verder

Intervisiebijeenkomst voor kunstdocenten

Een intervisieochtend in Leeuwarden voor kunstdocenten die kennis en ervaringen met elkaar delen en elkaar...

Lees verder

Subsidieregeling cultuureducatie VMBO

Dit jaar komen er weer nieuwe financiële middelen vrij voor cultuurprojecten in het VMBO.

Lees verder