Kultuerfilter

Kultuerfilter

Kultuerfilter is een website voor cultuureducatie in en over Friesland. Kultuerfilter is vooral gericht op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor beide schoolniveaus wordt informatie over het onderwijs in kunst, media en erfgoed bijeengebracht.

Alle culturele partijen die aanbod hebben voor het onderwijs en ook daarbuiten kunnen dat kenbaar maken via Kultuerfilter. Naast de grote culturele instellingen gaat het daarbij tevens om ZZP'ers en andere zelfstandigen in de culturele sector van Friesland.

Voor educatief lesmateriaal, kunsteducatie, mediaeducatie, erfgoededucatie en adressen kunt u terecht op Kultuerfilter.

nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief Kultuerfilter.