Liefhebbers

Voor wie:  Voor beleidsmakers, vakdocenten, dirigenten, regisseurs en besturen van amateurverenigingen en voor vrijwilligers van dorpshuizen, kerken en culturele centra met een culturele programmering.

Adviseert:  We bieden advies op maat. Keunstwurk beschikt over alle relevante kennis als het gaat om amateurkunst en kan daarom gericht informatie en advies geven.

Ondersteunt: Met workshops, cursussen, debatten en studiedagen ondersteunen we het amateurveld. We hebben als doel kennis omtrent amateurkunst te bevorderen, kwaliteit en professionaliteit verder te laten groeien en nieuwe initiatieven te ondersteunen en een kans te geven.

Voor de vrijwilligers, besturen en verenigingen die actief zijn in hun dorp en zorgen voor de programmering, organiseren we ieder jaar een aantal bijeenkomsten en andere ondersteunende activiteiten. Kijk ook op www.keunstmarkt.nl.

Onderneemt: We zetten voorbeeldprojecten op en organiseren evenementen waarbij amateurs een podium krijgen, zoals de Kunstbende, Stipelrunte (korenfestival), Eenacterfestival en de Dag van de Amateurkunst. Meer weten? Ga naar theater, muziek en dans. 

Zoekt u een zaal voor een presentatie, een cursus of ontwikkeling van een project?  Ga dan naar het Huis voor Amateurkunst.

Start training productieleider

Dit najaar start Keunstwurk een training tot productieleider in de amateurkunsten. Met docenten uit het veld...

  • De reis

Lees verder

Jeugdcultuurfonds Friesland

Geeft kinderen die om financiële redenen niet aan kunstbeoefening kunnen doen een kans om dit wél te doen!

Lees verder

Veel belangstelling voordekunst

Dat bleek tijdens de bijeenkomst op 19 maart bij Keunstwurk.

Lees verder