Muziekonderwijs

De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs wordt in oktober 2015 door het Fonds voor Cultuurparticipatie gepubliceerd. Vanaf dan kunnen schoolbesturen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het fonds.

https://www.youtube.com/watch?v=69K8O3pSurU&feature=player_embedded

muzyk puls

Keunstwurk vindt het versterken van kennis en deskundigheid op het gebied van muziekonderwijs belangrijk en wil de scholen ondersteunen bij het indienen van de
aanvraag bij het fonds en het vervolgtraject. Leerkrachten die voor de klas staan kunnen via Keunstwurk het programma Muzyk Puls volgen: een driejarig traject op maat, waarbij muziekonderwijs stapsgewijs geïntegreerd wordt als onderdeel in de school.

Doormiddel van samenwerking met regionale en lokale partijen wil Keunstwurk de deskundigheid van leerkrachten versterken en binnenschoolse en buitenschoolse
voorzieningen verbinden. Zo betrekt Keunsturk bijvoorbeeld Lwd2018, het Prins Claus Conservatorium, Centra voor de Kunsten, gemeenten, provincie, muziekverenigingen
en Friesland Pop bij de regeling. Gezamenlijk willen we de regeling tot een succes maken!

Quick scan muziekonderwijs


Als school alvast beginnen met de eerste oriënterende stappen?
Scholen die belangstelling hebben om gebruik te maken van deze regeling kunnen met Keunstwurk nu al de eerste oriënterende stap zetten:

Vraag nu al de Quick Scan voor muziekonderwijs aan.
Door het invullen van ongeveer 20 vragen krijgt u zicht op uw huidige situatie van uw muziekonderwijs.

Aanvullend ontvangt u een gratis advies van Johannes Terpstra (adviseur muziek) of Lummie Fokkema (adviseur educatie) voor mogelijke ontwikkelpunten.
Naar aanleiding van de Quick Scan en het advies kunt u besluiten of u mee gaat doen aan de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs.

Meedoen met uw school?
Voor het indienen van een aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie voor de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs wil Keunstwurk u graag van dienst zijn
met het opstellen van een plan en het invullen van het aanvraagformulier.
Na toekenning van de aanvraag biedt Keunstwurk uw school graag deskundigheids-bevordering op maat aan. Indien gewenst kunnen we het gehele proces bewaken en de effecten monitoren. En natuurlijk helpen we graag bij de eventuele keuze van partnerships met culturele partijen voor uw school.