Sako

Stichting Samenwerkingsverband Korenorganisaties Friesland

De SAKO is een door korenorganisaties opgerichte stichting (1987) met als doel het ondersteunen vande (amateur) koorzang in de provincie Fryslân. Daarnaast is SAKO een overlegplatform van die korenorganisaties om te komen tot een samenhangend patroon van ondersteuning van de koorzang in de provincie.

SAKO ontvangt jaarlijks van de provincie Fryslân ongeveer € 10.000,-- subsidie. Van deze subsidie worden o.a. georganiseerd: cursussen koordirectie en kleine en grote projecten ter ondersteuning en stimulering van de koorzang.

Het bestuur van SAKO Friesland vergadert ongeveer 4 keer per jaar.

Het bestuur van SAKO Fryslân:

  • Gauke Dijkstra - voorzitter - Bond van Zangkoren in Friesland
  • Ria Nauta - secretaris/penningmeester
  • Hendrik Visser - Koninklijke Christelijke Bond van Zangkoren, regio Noord

Secretariaat:
SAKO Friesland, postbus 1288, 8900 CG, Leeuwarden
E-mail: sako@keunstwurk.nl
Tel. 058-2343434

Inhoudelijk en secretarieel wordt SAKO Friesland ondersteund door medewerkers van Keunstwurk.