Openingslied LF2018

Leeuwarden is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Tijdens de opening op 26/27 januari 2018 wordt er door muziekgezelschappen en koren een lied ten gehore gebracht.
Als je wel mee wilt zingen, maar je bent niet aangesloten bij een koor, dan kun je via Pop-Upkoor Fryslân toch meedoen. Geef je dan op via het aanmeldformulier op https://popupkoorfryslan.nl. Het lied wordt op 4 stemmen gezongen, dus het is wel fijn als je enige koorervaring hebt, maar dat is geen voorwaarde.
Repetitiedata
We repeteren op de zaterdag: 11 november en 2 december in Theater De Bres, Schoolstraat 4, 8911 AA Leeuwarden (achter de Harmonie) van 13:30 tot uiterlijk 17:00 uur. De kosten zijn € 6,00 per repetitie, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.

De gezamenlijke repetities zijn op 16 december, 13 en 20 januari (ook zaterdagen).