Start KIK 2.0

Inspiratiedag KIK 2.0

KIK 2.0 - het educatieproject van de OMF (Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân) voor muziekverenigingen en scholen start met een inspiratiedag op zaterdag 3 juni a.s. van 9.30-13.30 uur in CBS Nij Djip te Grou.

Deze inspiratiedag is voor iedereen die zich bezig houdt met de opleiding van muzikanten. De dag zal worden ingeleid door Bart van Meijl, voorzitter van de landelijke muziekbond KNMO. Via deelsessies van diverse vakspecialisten krijgen bezoekers veel informatie over de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het organiseren en geven van muzieklessen. Daarnaast is er een informatieplein waarin diverse succesvolle opleidingen en initiatieven worden gepresenteerd.

Er is veel tijd om onderling ervaringen uit te wisselen, daarom is deze dag niet alleen voor vertegenwoordigers van muziekverenigingen, maar juist ook voor docenten, dirigenten en vertegenwoordigers van deelnemende scholen.

Meer informatie

Deelname KIK2.0 nog steeds mogelijk!

De presentatie van KIK 2.0 vond onlangs plaats op de jaarvergadering van de OMF.
Diverse muziekverenigingen hebben zich inmiddels gemeld voor dit vervolg waarin orkesten een impuls kunnen geven aan hun opleiding.
 
Na aanmelding via de website ontvangen geïnteresseerde muziekverenigingen een verzoek om via een projectbeschrijving een aanvraag te doen. De samenwerking met een school is daarbij een belangrijk uitgangspunt, bijvoorbeeld met een school die de subsidie Impuls Muziekonderwijs heeft ontvangen.
Als een orkest mee gaat doen met KIK 2.0 zijn er diverse mogelijkheden om subsidie en ondersteuning te ontvangen.
Het pakket aan mogelijkheden bestaat uit:

  • Advies en ondersteuning bij de organisatie en de planning
  • Kennisuitwisseling door middel van inspiratiedagen
  • Ondersteuning in de vorm van een subsidiebedrag

Aanmelden

KIK 2.0 wordt georganiseerd en ondersteund door de OMF en Keunstwurk en vooral mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Dames Tiemersma Fonds).
De komende drie jaar komen ca. 40 projecten in aanmerking voor deelname.