Subsidies

subsidieregeling impuls muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie
kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.
Wilt u meer weten over deze regeling? Lees verder op Kultuerfilter.

Keunstwurk vindt het versterken van kennis en deskundigheid op het gebied van
muziekonderwijs belangrijk en wil de scholen ondersteunen bij het indienen van de
aanvraag bij het fonds en het vervolgtraject.

Lees hier hoe Keunstwurk u bij uw aanvraag kan ondersteunen.