Cultuurprofielscholen

Vanaf 2016 is het ook voor het primair onderwijs mogelijk om officieel landelijk erkend te worden als cultuurprofielschool. De Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) zet met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) een vereniging op voor het basisonderwijs: VCPS-PO.

De vereniging krijgt een eigen karakter op grond van de bijzondere kenmerken van het basisonderwijs. Zo zijn er veel meer basisscholen dan scholen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn de scholen kleiner en hebben beduidend minder financiële middelen. Dit vergt een andere, meer regionaal georiënteerde organisatie waarbij de culturele instellingen een belangrijke rol zullen vervullen. Keunstwurk vormt het steunpunt voor Friesland.

Omdat het ontwikkelen van een cultuurprofiel complex is en een traject van jaren, is behoefte aan een duurzaam netwerk waar intensieve contacten kunnen worden opgebouwd en verdieping van kennis en deskundigheidsbevordering plaatsvindt. Dit geldt niet alleen voor docenten en icc’ers, maar ook voor schoolleiders. Een specifiek netwerk voor cultuurprofielscholen heeft daarnaast als voordeel dat regionale en landelijke belangen beter kunnen worden behartigd.

Wat is een cultuurprofielschool?
Een cultuurprofielschool in het basisonderwijs, hoe verschillend ook qua karakter en samenstelling, is een school die handelt vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de culturele, sociaal-emotionele, intellectuele en sensomotorische ontwikkeling van (jonge) mensen en belangrijke voorwaarden zijn voor succesvol leren. Kunst en cultuur zijn duurzaam verankerd en geborgd binnen het gehele curriculum.

Lid worden van VCPS-PO
Door het lidmaatschap heb je exclusief recht op de officiële landelijke erkenning als cultuurprofielschool. De kosten voor het lidmaatschap vanaf 2016 moeten nog worden vastgesteld. Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

- de Verenging zorgt voor kwaliteitsborging zowel landelijk alsook binnen de school,
- de Vereniging behartigt je belangen bijvoorbeeld bij OCW en VO-raad,
- de Vereniging levert informatie over landelijke thema’s en werkt deze uit (cultuurkaart, combinatiefuncties, Jeugdcultuurfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie),
- de Vereniging fungeert als een actief platform en netwerk voor uitwisseling en expertisevergroting,
- je kunt je onderscheiden ten opzicht van andere scholen, je krijgt een bordje op de gevel, een pluim voor en erkenning van goede verdiensten,
- door het lidmaatschap blijf je je bewust van wat je doet, het stimuleert je eigen ontwikkeling, het houdt je scherp,
- door het lidmaatschap krijg je ruimte voor schoolprofilering op de website www.cultuurprofielscholen.nl.

Achtergrond
Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de status cultuurprofielschool al langer. Met de Regeling Cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs ondersteunde OCW tussen 2004 en 2007 44 scholen om zich te ontwikkelen tot cultuurprofielschool. In 2007 werd het Steunpunt Cultuurprofielscholen opgericht om scholen te begeleiden. Het Steunpunt is een samenwerkingsverband tussen LKCA en SLO. Ga naar de website van VCPS-VO.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Daniëlle van Peer, adviseur onderwijs bij Keunstwurk, via d.vanpeer@keunstwurk.nl of meld u hier direct aan als aspirant-lid.