Kunst Alliantie – KunstAllianz

 

 

 

 

 Kunst en cultuur als katalysator voor integratie.

De Kunst Alliantie is een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse organisaties met als doel het uitwisselen van kennis en methodes van  culturele projecten met de thema’s migratie en vluchtelingen. In een meerjarig traject worden ook gezamenlijke projecten ontwikkeld.

Met tal van activiteiten zoals theater, community-art projecten met  vluchtelingen  en omwonenden, projecten op scholen, film- en muziekworkshops en culturele festivals hebben kunst en cultuur zich ontwikkeld tot een instrument dat verbindt, gemeenschappelijke ervaringen kan creëren en  vooral bewustzijn en sensibiliteit ontwikkelt. Een perfect instrument voor integratie waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van persoonlijke netwerken voor ‘de nieuwkomers’.

Om het Duits- Nederlandse netwerk op te bouwen en de deelnemende organisaties uit te breiden hebben we  twee bijeenkomsten georganiseerd. Begin maart heeft Europahaus Aurich het internationale gezelschap ontvangen. Deze drie dagen waren gevuld met presentaties, workshops, uitwisseling en een bezoek aan theaterproductie met vluchtelingen in Emden.

De tweede bijeenkomst van 3 t/m 8 mei 2017 bij Keunstwurk was een combinatie van bezoeken aan projecten met een grote  netwerkdag op zaterdag.  Het bijwonen van het  klassenproject ‘The class of all together’ door  Tûmba,  de voorstelling ‘Ik en de oorlog’ van Haring & Hummus, een bezoek aan het AZC in Sint Annaparochie en presentatie van het kunstproject Microgalerie met jongeren  uit Eritrea en Leeuwarden gaven veel input aan de Duitse leden.

Op de inspirerende netwerkdag gingen  we met Nederlandse en Duitse organisaties in gesprek over de inzet van kunst & cultuur bij het integreren van vluchtelingen. Door de gevarieerde samenstelling van de gesprekspartners, zowel vanuit culturele instellingen als uit zorg&welzijn, krijgen wij met z’n allen een brede visie op mogelijke samenwerking dat de basis zal vormen voor een meerjarige grensoverschrijdend partnerschap.

Het uiteindelijke doel van dit Net(z)werk project is om tot een grootschalige en langdurige 'INTERREG Deutschland-Nederland'-samenwerking te komen met tientallen partners. Met dit netwerk wordt een ‘gereedschapskist’ met projecten en methodes ontwikkeld die uiteindelijk multi-inzetbaar is.

Om de impact van de Kunst Alliantie te meten voor zowel vluchtelingen  als de betrokken bevolking wordt in samenwerking met kennisinstellingen in de Eems Dollard regio een nulmeting gedaan en de monitoring en evaluatie georganiseerd.

Kunst Alliantie sluit ook naadloos aan bij het programma van Leeuwarden-Fryslân2018.

De organisatie heeft het programma ‘You’re welcome’ opgezet, waarin  de actualiteit van het samen leven centraal staat. Hoe kan de Friese mienskip zich openstellen  voor een veranderende wereld?

KunstAlliantie is een samenwerking tussen Keunstwurk, Tûmba, Stichting Haring&Hummus, de provincie Fryslân, Leeuwarden-Fryslân2018, Europahaus Aurich en vele andere Duitse partners.

Heb je interesse om mee te doen met de Kunst Alliantie? Stuur dan een mail naar judith.baarsma@keunstwurk.nl.

fotograaf: Lucas Kemper