Wedstrijd beste erfgoededucatieproject van Fryslân


Foto: Lenus van der Broek


Dit jaar organiseert Keunstwurk in samenwerking met Museumfederatie Fryslân weer de wedstrijd voor het beste erfgoededucatieproject van Fryslân.

Ken je een geslaagd educatieproject voor het basisonderwijs of ken je leerlingen die enthousiast met erfgoed aan de slag zijn gegaan? Zend je project dan in! Aanbieders en basisscholen kunnen gezamenlijk hun erfgoededucatieproject indienen en meedingen in de strijd om het beste erfgoededucatieproject van Fryslân. 

Meer informatie
Meer informatie over de wedstrijd en over het indienen van je project volgt binnenkort op Kultuerfilter.nl