Zeewater op terp FirdgumOntwerp stekje Paulien Ploeger voor ontmoetingsplein Firdgum

Voor het terpdorp Firdgum is een ontwerp opdracht gerealiseerd voor een stekje. Dat gebeurde in het kader van het Terpen- en Wierden project van Landschapsbeheer Friesland. Het oorspronkelijke karakter en de historie van het dorp worden weer zichtbaar gemaakt. Een van de onderdelen was een ‘stekje’ ter ondersteuning van de verbeelding en het geven van betekenis.
Keunstwurk heeft de opdracht begeleid.

Een stekje is een ontmoetingspunt. Zoals al eerder twaalf stekjes in Noordoost-Fryslân werden gerealiseerd en meer recent de Zitschans bij Frieschepalen voor een van de historische plekken in het Friese Waterlinie gebied.

Het stekje van Firdgum zou een verbindende factor gaan worden met een uitnodigende  aantrekkingskracht, maar ook in harmonie met overige elementen op het terrein en passend bij het landschap en zijn geschiedenis. Een van de uitgangspunten voor de ontwerp opdracht van het stekje voor Firdgum was de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van de terp in het kweldergebied en daarmee de natuurlijke en oorspronkelijke verbinding met de zee, de stromingen, kwelderwallen en grondstructuren.

Het werk van Paulien Ploeger, met haar keramiek atelier aan de Oudebildtdijk, sluit hier uitstekend op aan. Haar structuren in de glazuur verbeelden de kwelders en het slib van de Waddenzee. Haar ontwerp voor het stekje was overtuigend voor de begeleidingscommissie in Firdgum. De zee is weer terug bij de terp.

In de zomer wordt het ontmoetingsplein afgerond en wordt de cirkel met drie bankjes geplaatst.

Zie verder: http://www.terpenenwierdenland.nl/sticky/stekje-firdgum-reportage/