Bijeenkomst zzp'ers en ondernemers in kunst & cultuur op 11 september

Als zzp'er of ondernemer in de kunst en cultuur ben je een belangrijke spil voor projecten en educatie in jouw regio. Dit wil je ook graag blijven. De manier van samenwerken verandert echter ingrijpend. Bij deze verandering passen een ondernemende houding en het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar hoe pak je dit aan?

Samen met jou en All Art Professionals willen Keunstwurk en Kunstkade dit onderwerp aankaarten door middel van een bijeenkomst op 11 september bij Keunstwurk. Een mooie gelegenheid om je te ontwikkelen in je vakgebied!

Datum:           maandag 11 september 2017
Tijd:                 van 10.00 - 15.00 uur, inclusief lunch
Locatie:          Keunstwurk, Wissesdwinger 1 te Leeuwarden
Toegang:        gratis
Aanmelden:   vóór 6 september 2017 via dit formulier
Organisatie:  Keunstwurk, keunstwurkplein@keunstwurk.nl, tel: 058 2343434
                         Kunstkade, info@kunstkade.nl, tel: 058 2895365

Programma
* Theunis IJdens van LKCA presenteert zijn onderzoek met gelegenheid tot discussie
   en vragen.
* Twee werksessies waarbij de bezoekers één uit volgende onderwerpen kiezen:
   - Hoe presenteer ik mezelf als ondernemer voor een nieuwe commerciëlere markt,
     onder leiding van Allard van Bentvelsen.
   - Hoe bewijs ik de waarde van kunst in het bedrijfsleven? Door trainer Jeroen Stek uit
     het bedrijfsleven
* Een lunch met ontmoetingen.
* Presentaties aan elkaar en de stappen naar een platform voor ontmoeting in de toekomst.

Moderator van de Dag is Allard Bentvelsen, trainer bij All Art Professionals, die speciaal door de Landelijke branchevereniging van centra voor de kunsten voor deze bijeenkomsten is benaderd.

Hoe is deze bijeenkomst tot stand gekomen?
Op 28 maart 2017 vond in de jeugdtheaterschool in Leeuwarden de bijeenkomst plaats voor zzp'ers in de kunsten en kunstvakdocenten, georganiseerd door LKCA, Cultuurconnectie en All Art Professionals in samenwerking met Keunstwurk. Doel van deze bijeenkomst was actief kennis en ervaringen delen over het bereiken van je doelgroep, het inzetten van digitale middelen en samenwerken in de regio. Wat houdt jou als kunstondernemer nu het meeste bezig. Sterktes, zwakten, bedreigingen en mogelijkheden werden besproken.

Een inspiratieplek
De resultaten van deze bijeenkomsten zijn in Utrecht gepresenteerd. Hieruit is de behoefte aan een inspiratieplek gebleken voor ondernemers in de kunsten in Fryslân. En dat er een trend gaande is naar disciplineoverstijgend werken; meer inspiratie bij collega’s van andere disciplines zoeken. Dit was ook een vraag uit de markt.

Onderzoek LKCA
Ondertussen heeft het LKCA een groot onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond zzp'ers in de kunst. Hieruit zijn bijzondere overeenkomsten en verschillen tussen de diverse regio’s in Nederland naar voren gekomen. Tijdens de bijeenkomst op maandag 11 september zal hierop worden voortgeborduurd. Gesprekken met zzp'ers, landelijk onderzoek en andere onderwerpen vanuit All Art Professionals zullen aan de orde komen.

Meer info
Keunstwurk, keunstwurkplein@keunstwurk.nl, tel: 058 2343434 en Kunstkade, info@kunstkade.nl, tel: 058 2895365.