Katalogus & reportoire advies

Fryske Toaniel Katalogus

De Fryske Toaniel Katalogus is ondergebracht bij Tresoar en omvat een verzameling Friestalige toneelstukken die bestaat uit toneelboekjes van de StUFT en typoskripten van toneelstukken die verzameld zijn door de theaterafdeling van Keunstwurk. Lees verder..

Advies over repertoire

Lukt het niet om een geschikt stuk te vinden in de Fryske Toaniel Katalogus? Zoekt u Nederlandse teksten, iets nieuws of afwijkend repertoire? Lees verder..

StUFT - Friese toneelboekjes

De StUFT (Stifting Útjouwerij Frysk Toaniel) geeft Friestalige toneelboekjes uit en is gevestigd in het gebouw van de Afûk, Boterhoek 3 te Leeuwarden. Lees verder..