Algemene voorwaarden Vormgevers

Voorwaarden voor deelname vormgevers

[ 1        Doel 

vormgevers.keunstwurk.nl is een digitaal overzicht voor vormgevers. Hierin staan vormgevers en ontwerpers – of beeldend kunstenaars die ook als vormgever werken – met gegevens en voorbeelden van werk. Het doel is een zo volledig mogelijk overzicht te geven en activiteit te genereren voor opdrachtgevers of andere doelgroepen. Het is een overzicht van in Fryslân gevestigde, of aan Fryslân gerelateerde, professioneel werkende en beschikbare vormgevers in alle mogelijke disciplines van vormgeving of kunstnijverheid.

[ 2        Werkwijze

Vormgevers kunnen deelnemen door zelf een account aan te maken op vormgevers.keunstwurk.nl, gegevens in te vullen en voorbeelden van werk te uploaden. Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen gegevens worden bijgewerkt of afbeeldingen worden vervangen.

 [ 3        Vormgeving

Onder vormgeving wordt verstaan het creatieve en gefaseerde ontwerpproces van ontwikkeling – van analyse, idee, schets, ontwerp en vormgeving, tot en met technische specificaties voor de uitvoering of productie. Het gaat daarbij om toegepaste en gerealiseerde ontwerpen, voorwerpen en producten, of ruimtelijke inrichting. Het gaat in hoofdzaak om in opdracht vervaardigde vormgeving.  

Uitsluitend uitvoerende en technisch realiserende werkzaamheden (alleen de eindfase van een ontwerpproces), worden feitelijk niet als vormgeving beschouwd. Ook autonome of als kunst bedoelde expressieve uitingen, zijn niet van toepassing.

[ 4        Vormgevers en ontwerpers

Onder vormgever of ontwerper worden gerekend zij die daarvoor een opleiding, op minimaal hbo niveau, hebben afgerond of zich in de praktijk tot op dat niveau hebben ontwikkeld en voor een groot deel in hun inkomen voorzien door beroepsmatig werkzaam te zijn als vormgever of ontwerper.

[ 5        Beeldend kunstenaars

Een beeldend kunstenaar die vormgeving als neven activiteit heeft, kan als vormgever met zijn of haar gegevens staan vermeld op vormgevers.keunstwurk.nl met uitsluitend afbeeldingen die ook die vormgevingsactiviteit illustreren.

[ 6        Criteria en toetsing

Een vormgever die zich aanmeld op vormgevers.keunstwurk.nl behoort te voldoen aan criteria op het gebied van beroepsmatigheid en beschikbaarheid. Deze criteria worden door Keunstwurk na de inschrijving beoordeeld op basis van de door de beeldend kunstenaar verstrekte gegevens. Pas na goedkeuring zal het profiel verschijnen op de website.

[ 7        Kwaliteit en volledigheid

De kwaliteit van het vormgevingswerk is geen doorslaggevend criterium voor toelating. Wel wordt beoordeeld of de werkzaamheden – en de te tonen afbeeldingen van resultaten – voldoende aansluiten bij de onder punt 3 beschreven volledigheid van het vormgevingsproces.

Keunstwurk kan ondanks de aanmelding op vormgevers.keunstwurk.nl een negatief advies geven over (enkele) getoonde afbeeldingen.    

[ 8        Opleiding

De vormgever vermeldt bij aanmelding de met een diploma afgeronde kunstvak- of vormgevingsopleiding. Iemand die geen vormgevingsopleiding op hbo-niveau heeft gevolgd maar wel, tenminste 3 jaar, een beroepspraktijk heeft als vormgever, kan zich aanmelden bij vormgevers.keunstwurk.nl. In dat geval moet de vormgever 5 uitgevoerde opdrachten vermelden. Keunstwurk kan dan aan de vormgever vragen referenties op te geven van klanten/opdrachtgevers of collega-vormgevers die in dezelfde ontwerp-discipline(s) werken. De uitgevoerde opdrachten en eventuele opgevraagde referenties worden beoordeeld door Keunstwurk.

[ 9        Beroepsmatigheid en beschikbaarheid

Beroepsmatigheid is een vereiste van deze website. Een vormgever die zijn of haar inkomen haalt uit vormgevingswerk beschikt over een inschrijving bij de kamer van koophandel als vormgever en heeft een btw-nummer. Keunstwurk behoudt het recht om deze eventueel op te vragen.

[ 10      Ingevoerde gegevens

De gegevens die worden ingevoerd door de vormgever mogen op geen manier hatelijk of discriminerend van aard zijn. De gegevens van deze website zijn beschikbaar voor mensen van alle leeftijden en mogen kinderen geen schade aandoen.

[ 11      Beroepsorganisatie

Als iemand lid is van een beroepsorganisatie (zoals de BNO, BNI en NKV) die vergelijkbare toelatingseisen stelt, dan is dat op zich een voldoende aannemelijke rede om in aanmerking te komen voor toelating tot Design in kaart van Keunstwurk.

[ 12      Afbeeldingen

Een vormgever kan tot 10 afbeeldingen tonen in vormgevers.keunstwurk.nl die overeenkomen met de opgegeven discipline(s), producten of werkgebieden. Keunstwurk behoudt het recht om afbeeldingen te kunnen verwijderen die niet representatief zijn voor de opgegeven informatie of die door bezoekers als beledigend worden ervaren.

[ 13      Rechten op afbeeldingen

De vormgever of ontwerper die afbeeldingen op vormgevers.keunstwurk.nl plaatst beschikt ook over het auteursrecht op die afbeeldingen. Keunstwurk is niet aansprakelijk voor ten onrechte geplaatste afbeeldingen.

[ 14      Gebruik van de website

De deelnemer die zich aanmeldt mag geen illegale of frauduleuze activiteiten uitvoeren op deze website. Hij of zij mag de website geen schade aandoen door een virus of op een andere manier. De deelnemer zal andere vormgevers/ontwerpers niet lastig vallen of stalken.

[ 15      Gebruik gegevens

De vormgever die een profiel wil aan maken, mag geen persoonlijke gegevens van anderen gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon.

De deelnemer stemt in met het openbaar maken van informatie op vormgevers.keunstwurk.nl via het invullen van gevraagde gegevens bij aanmelding. Keunstwurk gebruikt gegevens verder uitsluitend intern voor eigen projecten of het informeren van vormgevers over ontwikkelingen. Keunstwurk stelt de gegevens niet beschikbaar voor gebruik door derden.

[ 16      Akkoord voorwaarden

Voor deelname aan vormgevers.keunstwurk.nl is het noodzakelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden. Als er aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan dan kan het profiel worden verwijderd.