Zonder titel

Jaar 1979
Materiaal r.v.s.

Het kunstwerk is aangeboden door de stichting De Zuidoosthoek bij de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis.