Zonder titel

Materiaal keramiek

Dit kunstwerk sierde oorspronkelijk de B.B.S. De Skoalfinne te Warns. Na afbraak van die school werd er gezocht naar een geschikte plaats voor dit kunstwerk. Uiteindelijk kwam het terecht op dit adres, waar het nu op de zijmuur van een particulier huis hangt. Het jaartal is onbekend.