Provincie Fryslân - Onderwijs & Sport

Aanvragen

 

 • Materiële instandhouding Fries
  Deze regeling is momenteel gesloten. Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

 • Jorritsma Boschmafonds
  Deze regeling is gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Volg je een dagopleiding in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar- of hoger beroepsonderwijs? Dan kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opleidingskosten.

 • Friese sporten
  Voor het organiseren van een Friese sport zoals kaatsen, fierljeppen, skûtsjesilen, damjen Frysk spul, schoolschaatsen of de Fryske hynstesport kan subsidie worden aangevraagd van 4 januari 2021 tot en met 29 oktober 2021.

 • Grootschalige sportevenementen
  Voor het organiseren van een grootschalig sportevenement kan subsidie worden aangevraagd van 4 januari 2021 tot en met 29 oktober 2021.

 • Lesuren Fries in het onderwijs
  Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling Lesuren Fries in het onderwijs. Vanaf 2 april 2021 tot en met 15 oktober 2021 kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd.

 • Universitair Onderwijs Fryslân
  Aankomende studenten uit Fryslân die in Leeuwarden aan het University College van de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân de bacheloropleiding ‘Global Responsibility and Leadership’ gaan volgen, kunnen op grond van deze regeling subsidie aanvragen voor de eerste drie onderwijsjaren van hun studie. De regeling zal ook in 2021 weer open gaan vanaf 14 juni tot en met 8 oktober. Voor de vierde lichting in 2021 gelden dezelfde maximum bedragen als in 2020.

 • Stimulering Sport voucherregeling
  Provincie Fryslân opent in samenwerking met Sport Fryslân een stimuleringsregeling voor extra sportactiviteiten deze zomer. Sportverenigingen kunnen een voucher aanvragen van € 500,- waarmee ze extra sport en bewegingsactiviteiten voor kinderen en jongeren kunnen organiseren tijdens de zomervakantie.
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925925
E-mailadres subsidies@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl