Inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de samenwerking en leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Regiofonds. Het fonds is bedoeld voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland die samenwerking bevorderen en de regio versterken. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Het fonds is onderdeel van de Regiodeal Zuidoost-Friesland.

Aanvraagperiode
Van 16 januari 2023 tot en met 2 februari 2023 is het Regiofonds voor de vierde keer opengesteld. Er is voor deze vierde ronde 200.000 euro beschikbaar. Het fonds is een aanvulling op de dorpenfondsen van de gemeenten. In de Regiodeal is in totaal 900.000 euro beschikbaar gesteld voor het Regiofonds. Dit is de laatste openstellingsperiode voor deze regeling.

De provincie Fryslân zorgt voor de uitvoering van het fonds, zodat kan worden aangesloten op de werkwijze van het bestaande Iepen Mienskipfûns.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit het Regiofonds, gelden een aantal criteria:

  • het initiatief heeft een relatie met de thema’s en doelen van de Regiodeal
  • het initiatief draagt bij aan de leefbaarheid van meerdere (kleine) kernen in de regio Zuidoost-Friesland en heeft een regionaal gemeente-overstijgend karakter
  • het initiatief draagt bij aan de versterking van de regio Zuidoost-Friesland
  • het initiatief is innovatief en/of experimenteel
  • Het initiatief is realistisch en realiseerbaar binnen 1 jaar na de aanvraag of het jaar daarop
  • De aanvraag dient plaats te vinden door een stichting, vereniging, 5 individuele personen uit twee of meer dorpen, micro-onderneming of start-up