Hinke Jelsma

Muziek
Adres Boskreed, 2, 9298 VD, Kollumerzwaag

Samenvatting

Dirigent koren en -groepen Lichte muziek. (pop, folk, fries enz.) Muziekdocent - vakleerkracht muziek Projecten
Beschikbaar op maandag en woensdagavond.