Jentsje Popma

Schilderen
Beeldende kunst

Impressies

Titel: Anne Vondeling
Jaar: 1981
Titel: Pieter Stuyvesant
Jaar: 1955
Titel: Gysbert Japicx
Jaar: 1955
Titel: Het Anker
Jaar: 1970