12 mei 2023

1850 leerlingen en 250 medewerkers bij festival Foarsprong

Educatie PO Verhalen

In schooljaar 2021-2022 gaven kunstvakdocenten van Cultuurcentrum de Wâldsang en Het Achterland iedere week muziek-, theater-, dans- en beeldende lessen in de klassen op de 12 scholen van Oarsprong in Tytsjerksteradiel. KEK Cultuureducatie begeleidde de samenwerking. We sloten de training feestelijk af met een festival, van 4 t/m 8 juli 2022 in en rondom de Molkfabryk in Burgum.

Vakdocenten Kunst en Cultuur

20 vakdocenten muziek-, beeldend- en dansdocenten van cultuurcentrum De Wâldsang en theater-, multimedia- en taaldocenten van cultuurlab Het Achterland geven lessen op de scholen van Oarsprong. Zij zijn getraind door KEK van Keunstwurk, de expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Ook de Intern cultuurcoördinatoren (ICC’ers) van de basisscholen hebben de training gevolgd. Deze kunstvakdocenten en ICC’ers kunnen nu met nog meer kennis en bevlogenheid kunst- en cultuurlessen geven op de basisscholen.

Meer kunst en cultuur in de klas

De kunstvakken worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het gewone lesaanbod. Dineke van der Zee, projectleider Talentontwikkeling van stichting Oarsprong en directeur van Bernemienskip de Greide in Jistrum: “Het stimuleert de kinderen enorm dat kunstvakdocenten in onze scholen komen. Kunstvakken bieden kinderen succeservaringen die ze anders niet gehad hadden. Ze ontwikkelen nieuwe talenten en dat steunt hun sociaal-emotionele ontwikkeling; het raakt aan alles.”