Keunstwurk

Keunstwurk is al meer dan 25 jaar actief in het hart van cultureel Fryslân als dé kennis-, advies- en netwerkorganisatie voor cultuureducatie, talentontwikkeling, amateurkunst en beeldende kunst.

Over ons

Met duizend-en-één expertises in huis helpen wij vol overtuiging de kunst vooruit en maken een verschil in de wereld om ons heen. Want kunst geeft kleur aan het leven, maakt mensen én de mienskip completer, slimmer, sterker en beter!

Onze missie: kunst en cultuur als instrument inzetten om de mienskip en het culturele veld met elkaar te verbinden op weg naar een sterke samenleving met kansen voor iedereen in Fryslân.

Dit doen we vanuit de visie dat de (innovatie)kracht van kunst en cultuur kan worden benut bij het aangaan van grote maatschappelijke en sociale uitdagingen in de mienskip.

Raad van Toezicht

  • W. de Vries – voorzitter
  • P. van den Broek
  • J.J. Vlasman
  • F. Krol – Postma
  • G.J.A.F. Hoogeland

Publicaties

Beleidsplan 2021 -2024 | Jaarverslag 2022 | Jaarverslag 2021 | Jaarverslag 2020 | Jaarverslag 2019 | Jaarverslag 2018

AVG en voorwaarden
Binnen Keunstwurk houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hanteren verschillende voorwaarden die hier terug te vinden zijn.

Privacyverklaring
Algemene voorwaarden

ANBI-status
Keunstwurk is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan Keunstwurk worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Het fiscaal nummer van Keunstwurk is: 80175416

Beloningsbeleid is conform de Cao Sociaal Werk 2021-2023.