Cursus Cultuurcoördinator VO '24-'25

Educatie VO Cursus
Datum dinsdag 8 oktober 2024 - woensdag 26 maart 2025
Tijd 9.30 - 16.30 uur
Locatie Groningen en Leeuwarden
Voor wie docenten voortgezet onderwijs

De cursus is volgeboekt.

Hoe zorg je voor kwalitatief sterk kunst- en cultuuronderwijs op je voortgezet-onderwijsschool? En hoe krijg je de rest van het schoolteam aan boord zodat het cultuurbeleid breed gedragen wordt? Steeds meer (kunstvak)docenten die invulling geven aan het cultuurprogramma op VO-scholen geven aan behoefte te hebben aan aanvullende training.

Eigen leervraag en werksituatie centraal

Je gaat aan de slag met je persoonlijke leervraag en eigen werksituatie. Het doel: cultuuronderwijs op je eigen school naar een hoger plan te tillen. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de training.

Opbouw training

De training is opgebouwd uit vier fasen:
1. Oriëntatie
Aan het begin van de training kijk je naar je eigen werkpraktijk en waar je het verschil zou kunnen maken.
2. Onderzoek
In de tweede fase onderzoek je welke mogelijkheden er zijn om kwaliteit te beïnvloeden en welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om dat ook daadwerkelijk te doen.
3. Uitvoering
In de derde fase ga je je plannen daadwerkelijk uitvoeren en kijken wat het effect daarvan is.
4. Evaluatie
Aan het einde van de training kijk je terug op de inzichten die je hebt opgedaan en welke persoonlijke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. De training wordt afgerond met het formuleren van individuele vervolgstappen die je wilt nemen.

Wat brengt de cursus jou?

  • Je vergroot je kennis over trends en ontwikkelingen in cultuureducatie.
  • Je leert hoe je het eigenaarschap bij collega’s, teams en directie kan verhogen.
  • Je vergroot je kennis van het netwerk en expertise van culturele instellingen.
  • Je leert hoe je als cultuurcoördinator kan bijdragen aan de randvoorwaarden zoals geld, tijd en middelen.
  • Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers.
  • Je maakt een beleidsplan of bijvoorbeeld een project-, activiteiten- of vakwerkplan voor de eigen school.
  • Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling als cultuurcoördinator.


Kunst inzetten om uitdagingen van deze tijd aan te gaan
Anne-Gé Bakker is docent beeldende vorming en CKV en volgt de cursus tot intern cultuurcoördinator in het VO. Hoe ze met de cursus haar eigen waarden en interesses in kan zetten lees je hier.

Data 2024/2025

Di 8 oktober 2024 van 9.30 tot 16.30 uur in Groningen
Wo 4 december 2024 van 9.30 tot 16.30 uur in Leeuwarden
Do 13 februari 2025 van 9.30 tot 16.30 uur in Groningen
+
Certificering woensdag 26 maart 2025 van 15.00 tot 17.00 uur in Leeuwarden

Praktische informatie

Studiebelasting: De cursus vraagt ongeveer 40 uur inzet, waarvan 20 contacturen en de andere helft zelfstudie (online masterclasses) en ontwikkeltijd voor beroepsproduct.
Kosten: € 385,- p.p. voor deelnemers die werken op een school in Drenthe, Friesland of Groningen.
Overige deelnemers: € 900,- p.p. De lagere prijs voor deelnemers die werken op een VO school in Drenthe, Friesland of Groningen is mogelijk door bijdragen van de instellingen die de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in die regio’s uitvoeren. In Groningen en Drenthe is dat Stichting Kunst & Cultuur, in Friesland is dat Keunstwurk en in de gemeente Leeuwarden is dat Kunstkade.
Het cursusgeld kun je opnemen in de plannen voor Cultuureducatie met Kwaliteit

De cursus wordt gegeven door Keunstwurk en Stichting Kunst & Cultuur.
Trainers: Jeffrey Deelman (K&C) en Lisette Woldendorp (Keunstwurk)
Certificaat: Na afloop van de training ontvang je het certificaat Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs van het LKCA.

De cursus is vol, je kunt je nog aanmelden voor de wachtlijst via deze link.

Meer weten?

Lisette Woldendorp l.woldendorp@keunstwurk.nl