Achter de schepen

Jaar 2014
Materiaal divers

In de Leeuwarder
wijk Schepenbuurt is in het kader van ISV-3 het communityartproject Impuls
Fietstunnel van start gegaan. Het project is ontstaan uit de wens om de
verouderde fietstunnel die de Schepenbuurt met de rest van de stad verbindt een
nieuw gezicht te geven. Met het project wordt getracht wijkbewoners met elkaar
en hun wijk te verbinden door hen nauw te betrekken bij het project. Daarnaast
wordt door middel van het project een brug gebouwd tussen Fries Museum en
bewoners van de Schepenbuurt en geldt het project als accelerator voor het
collectief veranderingsproces in de wijk. De sociaal geëngageerde kunstenaar
Rupprecht Matthies heeft zich als kunstenaar verbonden aan het project. Naast
landen in West-Europa  werkte Matthies in
oa. de Verenigde Staten, Korea en India.

http://www.rupprechtmatthies.com/de/index.html