Achter de schepen

Kunstenaar Rupprecht Matthies
  website
Categorie Muurdecoratie
Materiaal divers
Opdracht Gemeente Leeuwarden
Jaar 2014

In de Leeuwarderwijk Schepenbuurt is in het kader van ISV-3 het communityartproject ImpulsFietstunnel van start gegaan. Het project is ontstaan uit de wens om deverouderde fietstunnel die de Schepenbuurt met de rest van de stad verbindt eennieuw gezicht te geven. Met het project wordt getracht wijkbewoners met elkaaren hun wijk te verbinden door hen nauw te betrekken bij het project. Daarnaastwordt door middel van het project een brug gebouwd tussen Fries Museum enbewoners van de Schepenbuurt en geldt het project als accelerator voor hetcollectief veranderingsproces in de wijk. De sociaal geëngageerde kunstenaarRupprecht Matthies heeft zich als kunstenaar verbonden aan het project. Naastlanden in West-Europa  werkte Matthies inoa. de Verenigde Staten, Korea en India.http://www.rupprechtmatthies.com/de/index.html