Adam en Eva

Kunstenaar Jan Loman (1918-2006)
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal zwerfkei
Jaar 1978

Aan de hand van een monster heeft men de Rijks Geologische Dienst geconstateerd dat deze zwerfkei oorspronkelijk afkomstig is uit Scandinavië. Meer dan honderdduizend jaar gleden (in de voorlaatste ijstijd) werd de steen door landijs meegevoerd naar de noordelijke kant van ons land.Op advies van kunstenaar Jan Loman is de steen doorgezaagd en in deze vorm opgesteld. Men zou kunnen zeggen dat het kleinste stuk is gevormd uit de rib van het grootste stuk. Vandaar de naam Adam en Eva.