Afke's tiental

Kunstenaar Suze Boschma-Berkhout (1922-1997)
  website
Categorie Plastiek
Thema literatuur
Materiaal brons op een sokkel van baksteen
Jaar 1970

Beeldengroep die verwijst naar de titel van een kinderboek dat in 1903 verscheen en daarna meer dan veertig keer werd herdrukt ‘Afkes tiental’ door Nienke van Hichtum. Het was al in veel andere talen uitgegeven, toen er in 1957 ook een Friese uitgave van kwam: ‘De tsien fan Martens Afke’. De schrijfster Nienke van Hichtum had het gezin van Sjoerd en Harmke Veenstra uit Wergea voor ogen bij het schrijven van haar boek.  Een meisje uit dat gezin was haar dienstbode. Die vertelde haar hoe men in dat kleine huisje met elkaar leefde, hoe sober de maaltijden waren, hoeveel moeite het kostte om de kinderen nog een beetje behoorlijk te kleden.wikipedia