Amforen

Kunstenaar Gerlof Hamersma & Bert de Jong
  website
Categorie Land-art
Opdracht Doarpbelang Hempens-Teerns, Gemeente Leeuwarden
Jaar 2012

Op deze kunstmatige terp stond tot 2000 een boerderij. Die werd afgebroken om er villa’s neer te zetten. Die plannen gingen niet door en op initiatief van de dorpsbevolking werd een nieuwe bestemming voor dit gebied bedacht. Stap voor stap ontwikkelde zich het project ‘Kunst op de terp’. Er werden fruitbomen geplaatst van verschillende oude Friese rassen. Ook kwamen er bijenkasten en werd er een zwaluwenwand aangelegd. Bij opgravingen in 2001 waren archeologische vondsten gedaan zoals potten, mantelspelden en scherven van Romeins aardewerk. Landschapsarchitect Bertus de Jong maakte een ontwerp voor de terp en kunstenaar Gerlof Hamersma maakte drie grote amforen. Hij maakt daarmee een verbinding met het verleden. Zowel Bertus de Jong als Gerlof Hamersma zijn eerder betrokken geweest bij een land-art project in Hempens-Teerns.