As't nedich is

Kunstenaar Jan van Luijn (1916-1995)
  website
Categorie Monument
Thema oorlog en verzet
Materiaal Franse kalksteen
Jaar 1956

Op het Vrijhof te Ferwert werd op 4 mei 1956 een oorlogsmonument onthuld, dat werd ontworpen en gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luyn. Het monument tracht het verzet van de bevolking in de jaren 1940-1945 tot uitdrukking te brengen. Dit verzet is gesymboliseerd in een krachtige mannenfiguur. Enerzijds, enigzins teruggehouden, houdt de figuur een schop in de hand, anderzijds, meer in de aandacht, houdt hij een geweer vast, met de lichaamstaal van een man die niet aarzelt er zijn vrijheid mee te verdedigen. Op de sokkel is een bronzen plaat aangebracht met de namen van de gevallenen:J. Wildeboer, R.H. Kuipers, S.J. Boersma, J. Doornbos, G.W.H.Esselink, K. Westra, J. Andrae, O. Brandsma, A. R. Gerritsen, J. Greidanus, J. Hofman, T.Kalverda, T. Looijenga, F. Sierksma, P.J. Smit, W. Valk, G. Zeeman en J. Wassenaar.Bovenop het voetstuk is de tekst  ‘As ’t nedich is’  aangebracht.meer informatie