Baudina's Beuk

Kunstenaar Hanshan Roebers
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal gegalvaniseerd staal
Opdracht Stichting Op Vijversburg
Jaar 2001

De in tweeën geknakte Baudinabeuk, geplant in 1816 door de moeder ( Baudina Looxma) van Age Looxma Ypeij (1833 – 1892) erflater van het park Bos van Ypeij, is benut als groeikunstwerk. De afgebroken bovenste stam is recht overeind gezet en aan de nog levende beuk vastgesjord. De gegalvaniseerde buizen van ruim 16 meter hoog die beide stammen binnen een conus plaatsen, fungeren als ondergrond voor een boomwurger die vervolgens weer als basis dient voor verdere begroeiing. De dode stam vormt een voedingsbodem voor de nieuwe vegetatie. Het kunstwerk zal na verloop van tijd steeds weer van aanzien veranderen en kan als symbool gelden voor de wording van Groot Vijversburg, waarbij de kunst gedurende het gehele totstandkomingsproces op organische en dynamische wijze zal meegroeien.