Beelden langs de Tjonger

Kunstenaar René de Boer
  website
Categorie Sculptuur
Thema Historie, nijverheid en sport
Materiaal Cortenstaal
Opdracht Staatsbosbeheer
Jaar 2007

Het kunstwerk is geplaatst in het kader van het landelijke  project “Reis door de tijd” van Staatsbosbeheer. Doelstelling van het in 2001gestarte project is het zichtbaar maken van verborgen verhalen van de natuurgebieden die Staatsbosbeheer onder haar hoede heeft. Aan het riviertje De Tjonger blijken al duizenden jaren voor onze jaartelling mensen te hebben geleefd. Het kunstwerk refereert daaraan.