Boegen

Kunstenaar Frans Ram
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal cortènstaal
Opdracht Harm Schroor
Jaar 2005

De plaatsing van dit kunstwerk is een initiatief van vastgoedondernemer Harm Schroor. Het is een eerbetoon aan oud-burgemeester Pieter van der Zwaag van Smallingerland. Volgens Schroor is de ingrijpende opknapbeurt van het industrieterrein en de uitbreiding van de haven te danken aan deze burgemeester. Bovendien is er een betere ontsluiting voor scheepsvaart gekomen onder zijn leiding. Het 4 meter hoge en 5 meter lange kunstwerk verbeeld het- gewenste – drukke scheepvaartverkeer.