Carillon

Kunstenaar Gunnar Daan
  website
Categorie Kunst en architectuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal beton, staal en brons
Jaar 1996

Het kunstwerk staat precies op de plek waar vroeger de ophaalbrug over de Drachtster Compagnonsvaart was. Het carillon stond tot 1989 in het Thalenpark te Drachten. Op de draagbalken staat een tekst van de schrijver en dichter Harmen Wind (Leeuwarden,1945). De tekst verwijst naar de vier elementen; aarde, vuur, water  en lucht en is zowel in het Nederlands (buitenkant) en in het Frysk (binnenkant) aangebracht. De tekst luidt in het Nederlands: “Uit de aarde zijn wij geboren, het vuur staken wij uit de grond, het water droeg ons welvaart, lucht legt ons een lied in de mond”. In het Frysk: “Ut ierde binne wei berne, it fjoer stutsen wei út de grûn, ta wolfeart woe it wetter ús drage, de loft hat in tankliet ús jûn.