Cirkelende beweging

Jaar 2010
Materiaal r.v.s.

De gemeente Menameradiel gaf in 2009 opdracht aan Henk Rusman uit  Oudebildtzijl om een kunstwerk te maken ter afsluiting van de herinrichting van het gebied rondom het nieuwe gemeentehuis.
Het kunstwerk bestaat uit vier palen die zich herhalen. Het verbeeldt de dynamiek van een steeds in beweging zijnde samenleving.