Contourenkerkje

Jaar 2008
Materiaal Staal

Het kerkje in contouren is een herinnering aan kerkhervormer Menno Simons ( 1496 – 1561), die in Witmarsum geboren is. De open constructie van gekleurd staal op een bakstenen vloer – een ‘replica’ van het in 1879 gesloopte gebouw – symboliseert de veelsoortigheid van de mennonieten in alle windstreken. Hoezeer vervolgd in het verleden, en hoe verscheiden ook in het heden: zij hielden en houden eensgezind vast aan Menno’s motto: “want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf” (1. Kor. 3:11).