De Balkenspringer

Jaar 1984
Materiaal brons, baksteen en hout

De titel is een verwijzing naar een legende over ene Cornelis Egberts, die van balk tot balk sprong in de Doarpstsjerke. Volgens het opschrift van zijn grafsteen: “ Anno 1617 Cornelis Egberts voorwaer, heeft deze Kerck besprongen wanckelbaer, van de ene balck op die andere, so si noch lagen bi malkander 16 balcken in getal, acht houtsvoet overal”.