De Balkenspringer

Kunstenaar Frans Ram
  website
Categorie Plastiek
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal brons, baksteen en hout
Jaar 1984

De titel is een verwijzing naar een legende over ene Cornelis Egberts, die van balk tot balk sprong in de Doarpstsjerke. Volgens het opschrift van zijn grafsteen: “ Anno 1617 Cornelis Egberts voorwaer, heeft deze Kerck besprongen wanckelbaer, van de ene balck op die andere, so si noch lagen bi malkander 16 balcken in getal, acht houtsvoet overal”.