De Boom

Kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal cortenstaal
Opdracht Plaatselijk Belang Langezwaag
Over de opdracht Gerealiseerd dankzij een gift vanuit het coöperatiefonds van de Rabobank en een gift van de Gemeente Opsterland in opdracht van Plaatselijk Belang Langezwaag.
Jaar 2017

Dit beeld is gebaseerd op het wapen van Langezwaag. “De Boom” verwijst naar de gewoonte om in een dorpskern bomen te planten zoals de straatnaam ’t Hou (het hof) aangeeft.“De Boom” symboliseert ook een warm welkom. Waar je ook bent of waar je ook naar toegaat, Langezwaag is en blijft altijd je thuis.Foto’s: Wietske Lycklama à Nijeholt