De Brugwijzers

Kunstenaar Jan Hulzebos
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal staal en koperplaat
Opdracht Gemeente Leeuwarderadeel
Jaar 2011

Koarnjum is een dorp met 500 inwoners en vormt een twee-eenheid met het naastgelegen dorp Jelsum (500 inwoners). Tot de jaren ’50 van de vorige eeuw bestond de scheiding tussen de beide dorpen uit een vaart met daaroverheen een bruggetje (de zgn. ‘Flapbrêge’). Met het verdwijnen van dit bruggetje was ook de natuurlijke scheiding tussen de beide dorpen verdwenen. De vaart is gedempt en er is nu sprake van een doorlopende bebouwing. Vanuit beide dorpen was de wens naar geuit om toch weer tot een zichtbare en blijvende herinnering aan de voormalige ‘Flapbrêge’ te komen. Met deze twee  sculpturen is heeft de kunstenaar dit gerealiseerd.