De Compagnons

Kunstenaar Sieger Visser
Categorie Monument
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal beton en cortènstaal
Jaar 2006

Het monument  is bedoeld om deherinnering levend te houden aan het werk van de Compagnie der RottevalsterVaarten.  In 1653 verenigden eigenarenvan veenpercelen zich onder die naam. Voor de afvoer van turf lieten zijvaarten graven. Nadat de exploitatie van turf niet langer rendabel was werd hetonderhoud van de vaarten en bruggen in 1813 overgenomen  door de Compagnie. Anno 2006 dient deCompagnie een heel ander doel, namelijk het bevorderen van het sociale,maatschappelijke en culturele leven in Rottevalle. Met de overdracht van delaatste watergang in 2004 aan het Wetterskip Fryslân is een einde gekomen aaneen tijdperk. Reden genoeg om de Compagnons te eren met een gedenkteken. Dediverse gleufjes in de stalen platen verwijzen naar de vaarten. Op de voorgrondliggen gestapelde turven die zijn gemaakt door Minke Hoekstra uitBoelenslaan.