De Compagnons

Jaar 2006
Materiaal beton en cortènstaal

Het monument  is bedoeld om de
herinnering levend te houden aan het werk van de Compagnie der Rottevalster
Vaarten.  In 1653 verenigden eigenaren
van veenpercelen zich onder die naam. Voor de afvoer van turf lieten zij
vaarten graven. Nadat de exploitatie van turf niet langer rendabel was werd het
onderhoud van de vaarten en bruggen in 1813 overgenomen  door de Compagnie. Anno 2006 dient de
Compagnie een heel ander doel, namelijk het bevorderen van het sociale,
maatschappelijke en culturele leven in Rottevalle. Met de overdracht van de
laatste watergang in 2004 aan het Wetterskip Fryslân is een einde gekomen aan
een tijdperk. Reden genoeg om de Compagnons te eren met een gedenkteken. De
diverse gleufjes in de stalen platen verwijzen naar de vaarten. Op de voorgrond
liggen gestapelde turven die zijn gemaakt door Minke Hoekstra uit
Boelenslaan.