De Dokkumer Trekschuit

Kunstenaar Onbekend
Categorie Muurdecoratie
Materiaal zandsteen
Jaar 1647

Afkomstig uit de Dokkumer Stal aan de Eebuurt, gebouwd naar aanleiding van de aanleg van het jaagpad naar Dokkum in 1646/’47. In 1892 verworven door het Fries Museum en in 1929 herplaatst aan de Pijlsteeg. De voorstelling is nagenoeg identiek maar spiegelbeeldig aan die van een gevelsteen aan de Oostersingel. Boven de gevelsteen is een jaarsteen met een gekroond stadswapen van Leeuwarden aangebracht. Opschrift in de vorm van een afkorting van de Latijnse tekst Senatus Populus Que Leovardiensis en jaartal “16 38 / S.P.Q.L”. Herkomst onbekend, in 1929 herplaatst aan de Pijlsteeg.gevelstenenleeuwarden