De drie reuzen

Kunstenaar Hennie de Boer
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal r.v.s.
Opdracht Gemeente Wymbritseradiel
Jaar 1996

Volgens een oude legende hebben de drie reuzen Broer, Douwe en Jarich in het verleden drie sloten gegraven. De Broersloot, de Douwesloot en de Jarichsloot zijn nog steeds in het dorp te vinden. Opdrachtgever: Gemeente Wymbritseradiel.