De drie reuzen

Jaar 1996
Materiaal r.v.s.

Volgens een oude legende hebben de drie reuzen Broer, Douwe en Jarich in het verleden drie sloten gegraven. De Broersloot, de Douwesloot en de Jarichsloot zijn nog steeds in het dorp te vinden. Opdrachtgever: Gemeente Wymbritseradiel.