De Dûker

Kunstenaar Tymo Grijpma
  website
Categorie Vormgeving
Opdracht Franeker Kunst Stichting
Jaar 2015

De voet- en fietstunnel vormt een verbinding tussen het oude gedeelte van de stad met de nieuwe Alvestêdewyk. Dat die wijk niet helemaal op zichzelf staand is, maar ook onderdeel is van de stad Franeker moet benadrukt worden. Als oplossing is door de kunstenaar gekozen om architectuur uit de oude stad terug te laten komen in de vormgeving. Aan de linkerkant van het kunstwerk zijn de contouren van het stadhuis te zien, echter wel ondersteboven als een reflectie in het water. Hiermee ontstaat een abstract beeld en een indirecte verbinding naar een iconisch gebouw dat de stad vertegenwoordigd. Aan de rechterkant is het antieke theehuisje, onderdeel van het stadsbolwerk, weergegeven. Nogmaals architectuur uit de oude stad als verbindend element met het nieuwe gedeelte.