De Fang

Kunstenaar Hans Jouta
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal brons en cortenstaal
Opdracht Provincie Fryslân
Jaar 2013

In 1542 werd bij Bitgum een molen gebouwd waaromheen door de jaren heen bedrijvigheid en bewoning ontstond. In de 18de eeuw sprak men van “Beetgum bij de molen” of bij Beetgumer molen.De molen is op 17 oktober 1862 door brand verwoest en niet weer opgebouwd.In 1963 kreeg Bitgummole pas een officiële dorpsstatus. Daarvoor was het een buurtschap.In 2013 was dat 50 jaar geleden en dit kunstwerk herinnerd aan geschiedenis en laat een geabstraheerde vang (de rem van de molen. In het Frysk fang) zien met molenaar.meer informatie